Lietuvos dailininkų sąjungos narių apgyvendinimo viešbutyje „Palangos dailė“ taisyklės

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „DAILININKŲ NAMAI“
Lietuvos dailininkų sąjungos narių apgyvendinimo viešbutyje „Palangos dailė“ taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos dailininkų sąjungos (toliau – LDS) įregistruota viešoji įstaiga „Dailininkų namai“, vykdo savo veiklą viešbutyje „Palangos dailė“, įkurtame 1967 m. viename populiariausių Lietuvos kurortų – Palangoje, esančiame 300 metrų atstumu nuo Baltijos jūros, šalia Palangos botanikos parko ir „Gintaro muziejaus“.
Viešbučio penkiuose aukštuose šiuolaikiškai įrengti 47 (keturiasdešimt septyni) kambariai (99 (devyniasdešimt devynios) vietos): pirmame aukšte yra 3 (trys) dviviečiai kambariai, 1 (vienas) vienvietis kambarys; antrame aukšte – 1 (vienas) vienvietis kambarys, 12 (dvylika) dviviečių kambarių; trečiame – 9 (devyni) triviečiai kambariai, 1 (vienas) vienvietis ir 3 (trys) dviviečiai kambariai; ketvirtame – 12 (dvylika) dviviečių kambarių, 1 (vienas) vienvietis kambarys; penktame – 4 (keturi) dviviečiai kambariai (viso: vienviečių kambarių – 4 (keturi); dviviečių kambarių – 34 (trisdešimt keturi); triviečių kambarių – 9 (devyni)).
1.2. LDS įstatuose tarp daugybės tikslų įrašyta ir „poilsio organizavimo veikla“. Atsižvelgiant į šį LDS tikslą, didelį LDS narių skaičių, siekiant optimaliau užtikrinti kokybišką jų poilsį Viešbutyje ir paties Viešbučio rentabilumą, tvirtiname šias VŠĮ „Dailininkų namai“ taisykles (toliau – Taisyklės).

II. LDS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS SEZONO METU

2.1. Sezono laikotarpiu laikomas laikotarpis nuo gegužės 19 d. iki rugsėjo 16 d.
2.2. LDS nariams viešbutyje skiriama:
2.2.1. laikotarpiu nuo gegužės 19 d. iki liepos 05 d. ir nuo rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 16 d. 15 (penkiolika) kambarių iš jų, esant poreikiui, 3 (trys) kambariai I-ame aukšte, kuriuose leidžiama apsistoti su naminiais gyvūnais.
2.2.2. laikotarpiu nuo liepos 06 d. iki rugpjūčio 19 d. 7 (septyni) kambariai, iš jų, esant poreikiui, 3 (trys) kambariai I-ame aukšte, kuriuose leidžiama apsistoti su naminiais gyvūnais.
2.3. Dėl poilsio Viešbutyje vasaros sezono metu LDS nariai į Viešbučio administraciją gali kreiptis (elektroniniu paštu arba telefonu) kiekvienais metais nuo balandžio 3 d., bet ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) d. iki planuojamos atvykimo į Viešbutį dienos (šis punktas negalioja grupėms).
2.4. LDS nariai, planuojantys apsistoti Viešbutyje su savo naminiais gyvūnais, privalo iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) d. iki atvykimo, apie tai elektroniniu paštu pranešti Viešbučio administracijai bei pasirašyti sutartį dėl naminių gyvūnų laikymo sąlygų. Viešbučio administracija šią sutartį gali atsiųsti iš anksto elektroniniu paštu.
2.5. LDS nariai, atvykę į Viešbutį su naminiais gyvūnais, bet iš anksto šių taisyklių 2.4. punkte nustatyta tvarka apie tai neinformavę Viešbučio administracijos, nesant laisvų kambarių I-ame Viešbučio aukšte, nebus priimami.
2.6. LDS nariai, atvykę su naminiais gyvūnais, bet nesudarę su Viešbučio administracija sutarties dėl naminių gyvūnų laikymo sąlygų kambariuose, nebus priimami.
2.7. LDS narių šių taisyklių 2.3. punkte nustatyta tvarka nerezervuoti Viešbučio kambariai gali būti išnuomoti Viešbučio nuožiūra ne LDS nariams.
2.8. LDS nariams „sezono metu“ Viešbučio kambarių nuomos kainos su nuolaida sudaro:
2.8.1. Laikotarpiu nuo gegužės 19 d. iki liepos 05 d. (imtinai) ir nuo rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 16 d. (imtinai): vienviečio kambario nuomos kaina – 25 Eur/d.; dviviečio – 30 Eur/d.; triviečio – 35 Eur/d.;
2.8.2. Laikotarpiu nuo liepos 06 d. iki rugpjūčio 19 d. (imtinai): vienviečio kambario nuomos kaina – 30 Eur/d.; dviviečio – 40 Eur/d.; triviečio – 50 Eur/d.
2.9. LDS narys pasinaudoti taisyklių 2.8. punkte nurodyta Viešbučio kambarių nuomai taikoma nuolaida turi teisę tik kas antrą sezoną. t.y. jei prieš einamąjį sezoną buvusį sezoną šia teise nepasinaudojo. Apsilankymų skaičius per sezoną neribojamas, tačiau leidžiamas maksimalus nuomos dienų per sezoną skaičius negali viršyti 10 (dešimties) kalendorinių dienų. Neišnaudotas per einamąjį sezoną maksimalus leistinas nuomos dienų skaičius į kitus sezonus ar laikotarpius neperkeliamas.
2.10. Šių taisyklių 2.8. punkte numatytos nuolaidos taikomos LDS nariams, turintiems galiojantį LDS nario pažymėjimą, sumokėjusiems einamųjų metų LDS nario mokestį, poilsiaujantiems patiems arba viename kambaryje kartu su šeimos nariais (LDS nariui išvykus, jo šeimos nariams nuolaida nebetaikoma) bei asmenims, dirbantiems LDS pagal darbo sutartį (būtina pateikti išrašą iš darbovietės).
2.11. LDS nario pažymėjimo perdavimas kitam ar kitiems asmenims, siekiant gauti šių taisyklių 2.8. punkte numatytą Viešbučio kambarių nuomos nuolaidą, yra draudžiamas. Viešbutis pasilieka teisę nepriimti asmens, pateikusio Viešbučio administracijai jam nepriklausantį LDS nario pažymėjimą.
2.12. Viešbučio kambarių nuomos mokestis sumokamas pirmą dieną atvykus į Viešbutį už visą užsakytą nuomos laikotarpį. Svečiui išvykus iš Viešbučio nepasibaigus šiam laikotarpiui, nuomos mokestis jam negrąžinamas.
2.13. Rezervuojant kambarį, mokamas 25 procentų nuomos mokesčio dydžio avansinis mokėjimas, kuris asmeniui neatvykus ar jam neatšaukus rezervacijos ne mažiau nei prieš 7 (septynias) dienas iki numatyto atvykimo, negrąžinamas.
2.14. LDS nariai turi teisę nemokamai naudotis konferencijų sale ir dirbtuvėmis pagal išankstinę registraciją (išskyrus grupes, gaunančias projektinį finansavimą).
2.15. Nuolaidos nėra taikomos „pagerinto tipo“ (7 kambariai) Viešbučio kambariams.

III . LDS SENJORŲ GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. LDS senjorų grupė (ne daugiau 20 narių) turi teisę naudotis Viešbučio kambarių nuomos paslaugomis nemokamai (sumokant 1 EUR dydžio Palangos miesto savivaldybės numatytą „pagalvės mokestį“) laikotarpiu nuo rugsėjo 20 d. iki gegužės 14 d. (imtinai) ne daugiau kaip dešimt kalendorinių dienų (devynios naktys).
3.2. Senjoras prašymą įtraukti į „Viešbučio senjorų“ grupę ir naudotis Viešbučiu šioje dalyje nustatyta tvarka teikia LDS pirmininkui (-ei) iki liepos 20 d. LDS administracija įsipareigoja informuoti LDS senjorą apie jo įtraukimą į „Viešbučio senjorų“ grupę jo prašyme nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki rugpjūčio mėn. 1 d. Įtraukimas į „Viešbučio senjorų“ grupę galioja artimiausiu taisyklių 3.1. punkte nurodytu laikotarpiu. Pretenduoti būti įtrauktam į „Viešbučio senjorų“ grupę turi teisę asmenys, nebuvę įtraukti į „Viešbučio senjorų“ grupę pastaruosius dvejus metus.
3.3. LDS senjorai, kuriems yra taikoma šių taisyklių 3.1. punkte numatyta nuolaida, į Viešbutį atvyksta bei išvyksta iš jo savo lėšomis.
3.4. Poilsio Viešbutyje metu LDS senjorams, kuriems yra taikoma šių taisyklių 3.1. punkte numatyta nuolaida, suteikiama teisė nemokamai naudotis Viešbučio konferencijų sale ir dirbtuvėmis.
3.5. LDS senjorai, kuriems yra taikoma šių taisyklių 3.1. punkte numatyta nuolaida, gali apsistoti dviviečiuose Viešbučio kambariuose, po du žmones viename kambaryje. LDS senjorą lydinčiam asmeniui taikomas 10 EUR dydžio nuomos mokestis už vieną dieną ir 1 EUR dydžio Palangos miesto savivaldybės numatytas „pagalvės mokestis“.
3.6. LDS senjorų maitinimasis į Viešbučio teikiamas paslaugas neįskaičiuojamas. LDS senjorų grupei maistui gamintis Viešbutyje papildomai skiriamas vienas bendras kambarys su virtuvėle.

IV. LDS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS NE SEZONO METU

4.1. LDS nariams „ne sezono metu“, t.y. laikotarpiu nuo rugsėjo 17 d. iki gegužės 18 d. (imtinai), taikomos šios Viešbučio kambarių nuomos nuolaidos: vienviečio kambario nuomos kaina – 15 Eur/d.; dviviečio – 20 Eur/d.; triviečio – 25 Eur/d.
4.2. Šių taisyklių 4.1. punkte nurodyta nuolaida netaikoma gruodžio mėn. 30 ir 31 d., sausio mėn. 1 d., vasario 14-18 d.
4.3. Viešbučio kambarių nuomos mokestis sumokamas pirmą dieną atvykus į Viešbutį už visą užsakytą nuomos laikotarpį. Svečiui išvykus iš Viešbučio nepasibaigus šiam laikotarpiui, nuomos mokestis jam negrąžinamas.
4.4. Rezervuojant kambarį, mokamas 25 procentų nuomos mokesčio dydžio avansinis mokėjimas, kuris asmeniui neatvykus ar jam neatšaukus rezervacijos ne mažiau nei prieš 7 (septynias) dienas iki numatyto atvykimo, negrąžinimas.
4.5. Poilsio dažnumas ir Viešbučio kambarių nuomos dienų skaičius „ne sezono metu“ LDS nariams neribojami.
4.6. Dėl planuojamo poilsio Viešbutyje LDS narys privalo kreiptis į Viešbučio administraciją (el. paštu arba telefonu) ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki numatomos atvykimo dienos (punktas negalioja grupėms).
4.7. LDS nariams, norintiems apsistoti Viešbutyje su savo naminiais gyvūnais „ne sezono metu“, skiriami 3 (trys) kambariai I-ame Viešbučio aukšte. Apie atvykimą su naminiais gyvūnais LDS nariai privalo iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki atvykimo, apie tai elektroniniu paštu pranešti Viešbučio administracijai bei pasirašyti sutartį dėl naminių gyvūnų laikymo sąlygų. Viešbučio administracija šią sutartį gali atsiųsti iš anksto elektroniniu paštu. LDS nariai, atvykę į Viešbutį su naminiais gyvūnais, bet iš anksto apie tai neinformavę Viešbučio administracijos, nesant laisvų kambarių I-ame Viešbučio aukšte ar atsisakius pasirašyti sutartį dėl naminių gyvūnų laikymo sąlygų, nebus priimami.
4.8. LDS nariai, atvykę į Viešbutį su naminiais gyvūnais, bet nesudarę sutarties dėl naminių gyvūnų laikymo sąlygų kambariuose, Viešbutyje nebus priimami.
4.9. LDS nariai turi teisę nemokamai naudotis konferencijų sale ir dirbtuvėmis pagal išankstinę registraciją (išskyrus grupes, gaunančias projektinį finansavimą).
4.10. Nuolaidos nėra taikomos „pagerinto tipo“ (7 kambariai) Viešbučio kambariams.

V. KITOS VIEŠBUČIO SVEČIŲ PAREIGOS

5.1. Visiems Viešbučio svečiams draudžiama:
5.1.1. naudoti atsivežtus elektrinius, dujinius ir/ar kitokius prietaisus maisto gamybai;
5.1.2. niokoti ir naikinti Viešbučio inventorių;
5.1.3. Ne LDS nariai su naminiais gyvūnais į Viešbutį nepriimami.
5.2. LDS narys negali šiose taisyklėse nustatytų teisių perleisti kitam asmeniui.

Rezervacija

Telefonas

8 (460) 53887

El. paštas

info@palangosdaile.lt

Išsirinkite norimą numerį

metais įkurtas viešbutis

metrų nuo Baltijos jūros

numeriai jūsų patogumui

vietų konferencijų salė

DAILININKŲ NAMAI, VŠĮ
Daukanto g. 33, LT-5720 Palanga.
Tel.: 8 (460) 53887
El. paštas: info@palangosdaile.lt

Apie Palangos Dailę

Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybos namai-viešbutis "Dailininkų Namai" įkurti 1967 m.viename populiariausių Lietuvos kurortų Palangoje.

Palanga - didžiausias sveikatingumą skatinantis Lietuvos kurortas, į kurį poilsiautojus traukia noras atitrūkti nuo kasdieniškos urbanizuotos aplinkos ir pasisemti jėgų iš natūralių sveikatos šaltinių - saulės spindulių, jūros vandens bei švaraus ir gaivaus pajūrio bei pušynų oro.

Telefonas

8 (460) 53887

El. paštas

info@palangosdaile.lt

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close